Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo

Luật Sư: Lê Minh Công

16:22 - 05/04/2021

Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 gửi đến bạn mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

mau-hop-dong-mua-ban-banh-keo-2021-moi-nhatHướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo

Căn cứ pháp luật:

  • Luật thương mại 2005
  • Bộ luật dân sự 2015

1. Hợp đồng mua bán bánh kẹo là gì?

Hợp đồng mua bán bánh kẹo như đã khẳng định ở trên có đối tượng thực hiện hợp đồng là bánh kẹo. Theo đó, bên bán thực hiện việc giao bánh kẹo cho bên mua và bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền đối với bên bán để trở thành chủ sở hữu của tài sản ấy.

Hợp đồng mua bán bánh kẹo được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản. Các bên trong hợp đồng lập hợp đồng văn bản trong quá trình ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng

2. Mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo mới nhất hiện nay

Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 là chủ thể hoạt động trong lĩnh vực pháp luật với nhiều năm kinh nghiệm tích lũy trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại, trong đó có hợp đồng mua bán bánh kẹo. Vì vậy, để nhằm cung cấp cho Khách hàng những thông tin liên quan cũng như dễ dàng tiếp cận với mẫu hợp đồng đảm bảo “chắc” quyền lợi thì chúng tôi xin gửi đến Quý Khách hàng mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÁNH KẸO

Số: ………/HĐ - MBBK

Căn Cứ:

– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, hiệu lực ngày 01/01/2017;

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … tháng  …  năm …., tại …………………………….., chúng tôi gồm:

Bên Mua (Sau đây gọi là Bên A): ……………………………………………

- Địa chỉ:………………………………………….

- Điện thoại:………………………….                 Fax:………………………

- Mã số thuế:…………………………………………………..

- Số tài khoản:…………………………………………………

- Mở tại:…………………………………………………..

- Đại diện:………………………………………………….

- Chức vụ:……………………………………………

Bên Bán (Sau đây gọi là Bên B): …………………………………………….

- Địa chỉ:…………………………………………….

- Điện thoại:………………………….                          – Fax:…………………….

- Mã số thuế:…………………………………………..

- Số tài khoản:………………………………………………

- Mở tại:………………………………………………………

- Đại diện:……………………………………………..

- Chức vụ:………………………………….

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán bánh kẹo với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 01. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên Bán đồng ý bán, Bên Mua đồng ý mua hàng hóa có chi tiết, quy cách, theo chủng loại, số lượng như sau:

STT

TÊN HÀNG HÓA

QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 2. THANH TOÁN

2.1. Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán theo quy định sau:

- Lần 1: ………………..

- Lần 2: ………………..

2.2. Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hình thức khác tùy theo thoả thuận của hai bên. Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ) theo hóa đơn tài chính.

ĐIỀU 3. GIAO NHẬN HÀNG HÓA

3.1. Địa điểm giao hàng do hai bên thoả thuận: …………….

Các chứng từ nộp kèm: …………………………………………

3.2. Thời hạn giao hàng: …………………………………….

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và trách nhiệm của Bên Mua

Nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm, chủng loại và số lượng đã được quy định tại các điều khoản trong hợp đồng này.

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 3 nêu trên.

Nếu Bên Mua đơn phương đình chỉ, chấm dứt Hợp Đồng này không có lý do chính đáng được Bên bán chấp thuận, Bên Mua sẽ bị phạt 08% (tám phần trăm) Giá Trị Hợp Đồng, đồng thời phải bồi thường cho Bên Bán toàn bộ thiệt hại mà Bên Bán phải gánh chịu do việc đình chỉ, chấm dứt Hợp đồng của Bên Mua.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật.

4.2. Quyền và trách nhiệm của Bên Bán

Giao hàng đúng hạn, đúng địa điểm, đúng chủng loại và số lượng cho Bên Mua.

Nhận tiền thanh toán từ Bên Mua theo thời hạn được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Có quyền yêu cầu Bên Mua hỗ trợ, thực hiện đúng và đầy đủ theo thể lệ và thông báo do Bên Bán cung cấp khi có chương trình khuyến mại.

Có quyền ngừng bán, ngừng giao hàng hoặc ngừng giao dịch khi Bên Mua chưa thanh toán bất kỳ hóa đơn nào đã đến hạn thanh toán. Trong trường hợp này, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán theo thông báo của Bên Bán. Chỉ khi nào Bên Bán xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của Bên Mua thì hợp đồng này mới được tiếp tục thực hiện. Đối với bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận hàng mà không có lý do chính đáng của Bên Mua theo Hợp đồng này, Bên Bán đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại.

Bên Bán sẽ không chịu bất cứ phạt vi phạm hợp đồng nào nếu các vi phạm có nguyên nhân từ việc chậm thanh toán của Bên Mua.

ĐIỀU 5. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

5.1. Hợp đồng này, quyền và nghĩa vụ của Các Bên được điều chỉnh, giải thích và thi hành theo pháp luật Việt Nam.

5.2. Các Bên sẽ giải quyết một cách thiện chí thông qua thương lượng hòa giải tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết theo cách này, tranh chấp sẽ được một trong Các Bên đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

ĐIỀU 6.CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

6.1. Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

6.2. Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

6.3. Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

6.4. Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được quy định trong hợp đồng này.

7.2. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …… bản để thực hiện.

BÊN MUA                                                                 BÊN BÁN

 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC về nội dung mẫu hợp đồng mua bán bánh kẹo mới nhất hiện nay. Nếu Quý Khách có nhu cầu sử dụng bất kỳ dịch vụ soạn thảo hợp đồng hoặc thắc mắc pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp hợp đồng, vui lòng để lại thông liên hệ hoặc gọi qua Tổng đài tư vấn 1900.6512 để nhận được nội dung tư vấn và đáp ứng một cách chính xác, đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.