Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

Luật Sư: Lê Minh Công

16:58 - 12/03/2021

Hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên đã không còn là khái niệm xa lạ trong kinh doanh thương mại hiện nay. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng như chuyên môn hóa sản xuất. Một doanh nghiệp không cần thiết phải đa nhiệm như trước kia mà có thể lựa chọn hình thức cộng tác ba bên trong mua bán hàng hóa, các bên có thể liên kết với nhau để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau thúc đẩy, phát triển hết lợi thế của mình tạo nên một liên kết vững chắc. 

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

Để hiểu rõ hơn về hợp đồng mua bán hàng hóa ba bênCông ty luật DFC xin gửi đến bạn đọc bài viết sau:

1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thể hiện tự do ý chí giao kết thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên mà có đối tượng là hàng hóa. 

Hợp đồng mua bán hàng hoá ba bên mang đày đủ bản chất của hợp đồng mau bán hàng hóa thông thường, tuy nhiên vền mặt chủ thể xuất hiện bên thứ ba. Bên thứ ba có thể là đơn cộng tác, môi giới, vận chuyển, truyền thông, tổ chức sự kiện...vv

Hợp đồng ba bên được hiểu là sự thỏa thuận giữa ba bên nhằm xác lập mối quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Hợp đồng ba bên được thiết lập và thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được thỏa thuận. Ngay sau khi hợp đồng được ba bên xác lập, nội dung mà ba bên giao kết phù hợp với pháp luật thì hợp đồng sẽ có hiệu lực thi hành với các bên đã ký kết.

2. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ BA BÊN

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại Công ty luật TNHH tư vấn thu nợ DFC, chúng tôi gồm:

BÊN A:  CÔNG TY...

Địa chỉ: 
MST: 
SĐT: 
Số TK: 
Đại diện:Chức vụ: 

BÊN B: CÔNG TY ...

Trụ sở 
VPGD 
MST 
SĐT 
Số TK 
Đại diệnChức vụ:

(Sau đây Bên A, Bên B gọi là Bên Bán)

BÊN C: CÔNG TY ...

Trụ sở 
VPGD 
MST 
SĐT 
Số TK 
Đại diệnChức vụ:

(Sau đây gọi tắt là Bên Mua)

Cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG

Bên Bán phối hợp sản xuất những phụ kiện, linh kiện, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh và bán cho Bên Mua:

STTTên hàngSLĐơn giáThành tiền 
     
     
     

Hàng hóa do các bên cung cấp đảm bảo đúng chất lượng quy định tại..................

ĐIỀU 2: GIÁ CỦA HỢP ĐỒNG

Giá của hợp đồng là: .............................................................

(Bằng chữ………………………………………………………….. )

Giá của hợp đồng là giá tính dựa trên sản phẩm hoàn chỉnh giao cho Bên Mua. Bên A và bên B phải thống nhất giá cả sản phẩm hoàn chỉnh và thoả thuận với Bên A

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

Bên Bán giao cho Bên Mua theo lịch sau:

STTTên hàngSLĐơn vịNgày giaoĐịa điểmGhi chú
       
       
       

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên…………………chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi Bên Mua chịu một đầu hoặc……………………….. )

Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là……………………… đồng-ngày.

Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ.

Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ giấy tờ chứng minh mình có thẩm quyền nhận. ( Quyết định phân công, giấy giới thiệu, CMND....).

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bên Bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng......cho bên mua trong thời gian là………tháng.

Bên Bán phải cung cấp đủ hướng dẫn sử dụng cho từng loại hàng hóa (nếu cần).

ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:   …………..................

(Bằng chữ……………………………………… )

Giá trên chưa/ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thời hạn thanh toán:

Mỗi một lô hàng khi Bên Bán xuất ra Bên Mua sẽ thanh toán làm ……. lần:

Lần 1:…………………… tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên Bán giao hàng.

Lần 2: …………….. giá trị còn lại, sau…………………………………. ngày kể từ ngày Bên Bán giao hàng.

Lần …………………………………………………………………………….

 • Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Khi Bên Mua thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên Bán có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên Mua theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ……………………

 • Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại ………………………..
 • Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.

ĐIỀU 8: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến …………………………………

 • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
 • Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
 • Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến.............................................................

ĐIỀU 9: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau …………. ngày kể từ ngày ba Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 10: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Đối với Bên Bán:

Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.

Đối với Bên Mua:

Nếu Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

Nếu Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 12: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này;
 • Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.

ĐIỀU 13: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ………… bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

 

Trên đây là bản hợp đồng mẫu quy định một số thông tin cơ bản đối với hợp đồng mua bán hàng hóa ba bên.

 Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, hạn chế tối đa việc phát sinh tranh chấp đi đến kiện tụng kéo dài cho các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại. Công ty Luật DFC đã và đang cung cấp dịch vụ Soạn thảo Hợp Đồng Mẫu, Soạn thảo Hợp Đồng Kinh Tế, và Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp do đội ngũ luật sư có chuyên môn cao dày dặn kinh nghiệm trực tiếp thực hiện. 

Để kết nối giải đáp thắc mắc hoặc sử dụng dịch vụ bạn đọc có thể gọi đến Tổng đài tư vấn miễn phí 19006512 hoặc gửi thư đến địa chỉ email:  luatsudfc@gmail.com

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.