Đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Luật Sư: Lê Minh Công

10:40 - 31/07/2021

Đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài) thủ tục như thế nào? Mẫu giải trình đăng ký sử dụng lao động người nước ngoài ra sao? Luật sư DFC giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây:

Đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài - Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.6512

1. Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài:

Để được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm, người sử dụng lao động trước tiên cần xác định nhu cầu sử dụng lao động (hay là đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài). 

Mục đích của thủ tục này nhằm giải trình với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời xác định vị trí cần tuyển dụng người nước ngoài mà lao động trong nước không đáp ứng được hoặc doanh nghiệp chưa tuyển được nhân sự phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp/tổ chức.

2. Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài:

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

3. Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài mới nhất:

Mẫu giải trình nhu cầu sử dụng người nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Mẫu số 01/PLI Phụ lục I

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          --------                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            Số: …………                                                                                                                       --------------------

                                                    V/v giải trình nhu cầu sử dụng

                                                      người lao động nước ngoài                                                                                                              ..………, ngày …. tháng …. năm …….

 

 

Kính gửi: ……………..(1)……………..

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài đang làm việc, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, thời hạn của giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Vị trí công việc 1: (Lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

- Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình v.v...)

- Số lượng (người):

- Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

- Địa điểm làm việc (dự kiến):

- Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức làm việc):

- Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng người lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), mô tả vị trí công việc, chức danh công việc và yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc đó, lý do không tuyển người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài...):

2. Vị trí công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

3. Vị trí công việc... (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

Đề nghị .... (2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

               Nơi nhận:                                                                                                                                 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

             - Như trên;                                                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

             - Lưu: ………..

 

Ghi chú: (1), (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....  

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về việc đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mới nhất năm 2021. Hi vọng bài viết hữu ích cho Quý Khách hàng, để được tư vấn miễn phí cho những trường hợp cụ thể vui lòng gọi vào hotline 1900.6512 để được đội ngũ Luật sư DFC hỗ trợ và giải đáp.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.