Tư vấn, giải quyết thi hành án

14:17 - 01/02/2021

Khái quát về dịch vụ tư vấn giải quyết thi hành án của DFC

Sau nhiều năm vất vả, sự cố gắng nỗ lực của tập thể chuyên viên, luật sư DFC; trong công tác tư vấn giải quyết thi hành án, chúng tôi đã đạt được...

Xem thêm

10:35 - 01/02/2021

Ý nghĩa và đặc điểm việc giải quyết Thi hành án dân sự tại DFC

Hoạt động thi hành án dân sự trong kinh doanh thương mại là hoạt động trực tiếp như phong tỏa, cưỡng chế, kê biên tài sản,...

Xem thêm