Tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ

14:51 - 19/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa

Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa là 1 dạng hợp đồng nguyên tắc nói chung. Với những điều khoản sơ bộ, các bên sẽ lập ra những thỏa thuận tiền...

Xem thêm

09:37 - 16/03/2021

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ

Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ là một loại thỏa thuận giữa các bên trong việc cung ứng dịch vụ. Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ có thể được coi...

Xem thêm