Tranh chấp hợp đồng là gì? Các dạng tranh chấp hợp đồng phổ biến

Luật Sư: Lê Minh Công

11:36 - 26/03/2021

Trong cuộc sống diễn ra hằng ngày việc xảy ra các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại diễn ra hết sức phổ biến, đặc biệt trong mảng kinh doanh thương mại các doanh nghiệp làm ăn với nhau thông qua hợp đồng kinh tế chính vì vậy mà tranh chấp thường phát sinh từ hợp đồng kinh tế giữa các bên giao kết. Vậy tranh chấp hợp đồng là gì? Các dạng tranh chấp phổ biến? Các cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng;…

Tranh chấp hợp đồng là gì? Các dạng tranh chấp hợp đồng phổ biến
Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng - 19006512

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ tiến hành làm rõ các nội dung này hy vọng nó hữu ích với bạn đọc, mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC

1. Tranh chấp hợp đồng là gì?

Về bản chất tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên khi tham gia quan hệ Hợp đồng hợp tác cùng nhau liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng đã định.

Tranh chấp Hợp đồng là việc các bên không thống nhất với nhau về việc đánh giá hành vi vi phạm hoặc cách giải quyết hậu quả phát sinh từ hành vi vi phạm đó (trong khi Vi phạm hợp đồng là hành vi đơn phương của một bên hành xử trái với các cam kết trong Hợp đồng).

2. Đặc điểm của tranh chấp Hợp đồng

- Phát sinh tranh chấp trực tiếp từ quan hệ hợp đồng cho nên các bên tranh chấp luôn thuộc quyền quyết định (tức là bên trong Hợp đồng);

- Mang yếu tố tài sản vật chất hoặc tinh thần và gắn lợi ích của các bên tranh chấp;

- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng là bình đẳng và thoả thuận.

3. Các dạng tranh chấp hợp đồng phổ biến trong kinh doanh thương mại.

Theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, các tranh chấp thương mại được chia ra làm 05 loại. Đó là:

  • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
  • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
  • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;
  • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
  • Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

4. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

*Phương thức thương lượng

- Được thực hiện theo cơ chế tự giải quyết thông qua việc các bên tranh chấp tự bàn bạc, thống nhất để giải quyết những bất đồng mà không có sự hiện diện của bên thứ ba;

- Quá trình thương lượng giữa các bên không bị ràng buộc bởi các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết;

- Với phương thức này, việc thực hiện kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có cơ chế pháp lý nào đảm bảo việc thực thi thỏa thuận của các bên trong tiến trình đàm phán.

*Phương thức hòa giải

- Tham gia với bên thứ ba với tư cách trung gian để tìm cách giải quyết tranh chấp;

- Quá trình hòa giải của các bên tranh chấp không bị chi phối bởi các quy định rập khuôn và bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải;

- Cũng giống như phương thức thương lượng, kết quả hòa giải thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp mà không có cơ chế pháp lý nào đảm bảo việc thực hiện các cam kết của các bên trong quá trình đàm phám, hòa giải.

*Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án

- Tòa án chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền của tòa án;

- Phán quyết của Tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được bảo đảm thi hành bằng quyền lực nhà nước;

- Việc giải quyết theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ qua hai cấp xét xử.

*Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

- Được tiến hành theo yêu cầu của các bên tranh chấp và vụ tranh chấp phải thuộc thẩm quyền của Trọng tài;

- Chủ thể giải quyết tranh chấp thương mại là trọng tài viên;

- Là phương thức đảm bảo quyền tự quyết cao nhất của các bên khi các bên tranh chấp có thể thỏa thuận, thống nhất lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải quyết, luật áp dụng;

- Việc giải quyết không công khai, đảm bảo bí mật.

5. Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng của Luật sư DFC

*Luật sư DFC tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng:

✔ Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng;

✔ Xác định căn cứ và cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp;

✔ Tiếp xúc và đàm phán với các bên liên quan trong việc tranh chấp hợp đồng;

✔ Tổ chức thương lượng, hoà giải, đại diện hòa giải cho các bên tranh chấp hợp đồng;

✔ Thu thập tài liệu, chứng cứ, cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp;

✔ Ủy quyền Luật sư gặp gỡ, trao đổi với cơ quan trọng tài, tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ hợp pháp của quý khách.

-------------

Trên đây là toàn bộ những vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng thương mại, hy vọng nó hữu ích với bạn đọc, mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC. Trân trọng cảm ơn !

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.