Tổng hợp tất cả các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Luật Sư: Lê Minh Công

11:21 - 17/04/2021

Về những thắc mắc của nhiều bạn đọc liên quan đến các biện pháp khẩn cấp tạm thời, Công ty Luật DFC xin được giải đáp những thắc mắc của bạn thông qua bài viết dưới đây.

Tổng hợp tất cả các biện pháp khẩn cấp tạm thờiTổng hợp tất cả các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật tố tụng dân sự 2015

***Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

* Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục

Biện pháp khẩn cấp tạm thời này được áp dụng trong trường hợp việc giải quyết vụ án có những người này nhưng họ không có người giám hộ theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu. Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án có quyền quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này.

Tuy nhiên, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này chỉ được thực hiện trong trường hợp cả cha và mẹ của người chưa thành niên bị phạt tù, quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên bị hạn chế hoặc người bị kết án phạt tù, người còn lại do đặc biệt khó khăn. hoàn cảnh như khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, không thể nuôi dưỡng con chưa thành niên.

* Buộc thực hiện một phần nghĩa vụ cấp dưỡng

Buộc thực hiện một phần nghĩa vụ cấp dưỡng được áp dụng trong trường hợp việc giải quyết vụ án có yêu cầu cấp dưỡng mà Tòa án xét thấy yêu cầu đó là chính đáng và nếu yêu cầu đó không được thực hiện ngay trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người được cấp dưỡng.

* Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm

Buộc thực hiện một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm được áp dụng nếu việc giải quyết vụ án liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm. .

Tuy nhiên, Tòa án chỉ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này khi xét thấy yêu cầu đó có căn cứ vì người gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại và người bị thiệt hại có khó khăn về kinh tế do ốm đau, không có việc làm ... không có khả năng tự trang trải chi phí.

* Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí cứu chữa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Đây là biện pháp được áp dụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về tiền lương, bảo hiểm, chế độ đãi ngộ, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe theo quy định của pháp luật.

* Tạm dừng thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động

Tạm dừng thi hành quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải người lao động được áp dụng đối với trường hợp giải quyết vụ án liên quan đến đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải người lao động. trong trường hợp không được người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc không bị xử lý kỷ luật sa thải người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

* Kê biên tài sản đang tranh chấp

Kê biên tài sản đang tranh chấp là biện pháp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản.

Tài sản kê biên có thể được thu giữ, bảo quản tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc lập biên bản giao cho đương sự, người thứ ba quản lý cho đến khi có quyết định của Tòa án.

* Cấm chuyển quyền đối với tài sản đang tranh chấp

Cấm chuyển quyền đối với tài sản đang tranh chấp là biện pháp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu, giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi chuyển giao quyền đối với tài sản đang tranh chấp cho người khác.

* Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp là biện pháp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết có căn cứ cho rằng người đang chiếm hữu, giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo dỡ, lắp ghép, xây dựng. xây dựng hoặc thực hiện các hành vi khác làm thay đổi hiện trạng của tài sản.

* Thu hoạch hoặc bán cây trồng hoặc các sản phẩm hoặc hàng hóa khác

Thu hoạch hoặc bán cây trồng hoặc các sản phẩm hoặc hàng hóa khác được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án, tài sản đang tranh chấp hoặc liên quan đến tranh chấp có cây trồng hoặc các sản phẩm hoặc hàng hóa khác đang trong thời kỳ thu hoạch hoặc không bảo quản được lâu.

* Phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tại kho bạc Nhà nước

Phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tại kho bạc Nhà nước được áp dụng nếu có căn cứ trong trường hợp người được bảo lãnh có tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác. Kho bạc nhà nước và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án.

* Phong tỏa tài sản tại ngoại

Việc phong tỏa tài sản tại ngoại được áp dụng nếu có căn cứ trong việc giải quyết vụ án mà người có nghĩa vụ được tại ngoại và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc bảo vệ việc thi hành vụ án.

* Phong tỏa tài sản của bên có nghĩa vụ

Việc phong tỏa tài sản của bên có nghĩa vụ được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án mà bên có nghĩa vụ có tài sản có căn cứ và việc áp dụng biện pháp này là cần thiết để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hoặc thi hành vụ án.

* Cấm, buộc thực hiện một số hành vi

Việc cấm, buộc thực hiện một số hành vi được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đã thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi. quyết định ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác có liên quan đến vụ án đang được Tòa án giải quyết.

* Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ

Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ là biện pháp được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm thi hành án.

Cấm người bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình

Cấm người bạo lực gia đình tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình là biện pháp được áp dụng nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình.

* Đình chỉ đóng thầu, phê duyệt danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng

Việc đình chỉ đóng thầu, phê duyệt danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng được áp dụng nếu việc giải quyết vụ việc có áp dụng biện pháp này là cần thiết để đảm bảo rằng việc giải quyết vụ án là đúng pháp luật.

* Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án

Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm giữ tàu bay để bảo đảm giải quyết vụ án dân sự do chủ sở hữu tàu bay, chủ nợ trong trường hợp tàu bay là tài sản thế chấp, người bị thiệt hại do tàu bay gây ra hoặc người có liên quan. quyền và lợi ích đối với tàu bay khởi kiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam.

Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bắt giữ tàu biển trong các trường hợp sau đây:

- Tàu biển bị yêu cầu bắt giữ để bảo đảm giải quyết khiếu nại về hàng hải mà người yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án;

- Chủ tàu là người có nghĩa vụ đối với tài sản trong vụ án đang xảy ra và vẫn là chủ tàu tại thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm giữ tàu biển;

- Người thuê tàu trần, người thuê định hạn, người thuê tàu hoặc người điều khiển tàu biển là người có nghĩa vụ tài sản trong vụ án dân sự phát sinh từ khiếu kiện hàng hải theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam mà vẫn là người thuê tàu biển. người thuê tàu định hạn, người thuê tàu, người khai thác tàu biển hoặc chủ tàu biển tại thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm giữ tàu biển;

- Tranh chấp đang được giải quyết trong trường hợp phát sinh trên cơ sở thế chấp tàu biển đó;

- Tranh chấp đang được giải quyết trong trường hợp sở hữu hoặc chiếm hữu con tàu đó.

- Trình tự, thủ tục bắt giữ tàu bay, tàu biển thực hiện theo quy định của pháp luật về bắt giữ tàu bay, tàu biển.

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư DFC cho vấn đề “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời”. Nếu có thêm bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.