Thủ tục thay đổi, chỉ định trọng tài viên như thế nào?

Luật Sư: Lê Minh Công

11:42 - 17/04/2021

Thủ tục thay đổi trọng tài viên, thủ tục chỉ định trọng tài viên như thế nào? Cùng Luật sư DFC tư vấn với bài viết sau.

Thủ tục thay đổi, chỉ định trọng tài viên như thế nào?
Thủ tục thay đổi, chỉ định trọng tài viên như thế nào?

***Khi xảy ra tranh chấp thương mại, các bên hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi trọng tài viên hoặc chỉ định trọng tài viên để giải quyết tranh chấp. Vậy thủ tục chỉ định trọng tài viên như thế nào? Thủ tục thay đổi trọng tài viên như thế nào? Căn cứ pháp lý theo Luật TTTM 2010; Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP, như sau:

1. Trọng tài viên không được giải quyết tranh chấp, các bên có quyền yêu cầu thay đổi Trọng tài viên giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau đây:

- Trọng tài viên là thân thích hoặc là người đại diện của một bên;

- Trọng tài viên có lợi ích liên quan đến vụ tranh chấp;

- Có minh chứng rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không vô tư, khách quan;

- Đã là hòa giải viên, đại diện hoặc luật sư của bất kỳ bên nào trước khi đưa tranh chấp ra trọng tài, trừ khi được các bên chấp thuận bằng văn bản.

2. Thẩm quyền thay đổi Trọng tài viên:

- Vụ tranh chấp tại trung tâm trọng tài:

+ Nếu hội đồng trọng tài chưa được thành lập, việc thay đổi Trọng tài viên sẽ do Chủ tịch của Trung tâm trọng tài quyết định.

+ Nếu hội đồng trọng tài đã được thành lập, việc thay đổi Trọng tài viên sẽ do các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài quyết định.

+ Trường hợp các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài không quyết định được hoặc Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất từ chối giải quyết vụ tranh chấp thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài quyết định việc thay đổi Trọng tài viên. máy tính bảng.

- Vụ tranh chấp do Hội đồng trọng tài vụ việc giải quyết:

+ Việc đổi Trọng tài viên sẽ do các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài quyết định. 

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của Trọng tài viên hoặc của một trong hai bên thì Chánh án Toà án có thẩm quyền phân công một Thẩm phán quyết định về việc thay đổi Trọng tài viên trong trường hợp:

  • Trong trường hợp các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài không quyết định được;
  • Các Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất từ chối giải quyết tranh chấp.

3. Thủ tục để thay đổi Trọng tài viên.

- Tòa án chỉ thụ lý và giải quyết việc thay đổi Trọng tài viên trong trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 42 Luật TTTM. Người có yêu cầu phải làm đơn khởi kiện bằng văn bản và trong đó nêu rõ trường hợp và lý do thay đổi Trọng tài viên.

- Trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phân công một Thẩm phán thực hiện thay đổi Trọng tài viên. Tòa án có thẩm quyền thông báo ngay cho các bên liên quan về việc thụ lý đơn yêu cầu và Thẩm phán được phân công giải quyết công việc.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc tính từ ngày được phân công, Thẩm phán xét đơn yêu cầu thay đổi Trọng tài viên mà không phải mở phiên họp để xét đơn yêu cầu, không phải triệu tập các bên tranh chấp.

+ Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán căn cứ vào các quy định pháp luật, danh sách của Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu, chứng cứ kèm theo để xem xét, quyết định Trọng tài viên có thuộc trường hợp bị thay đổi hay không.

+ Trường hợp yêu cầu thay đổi là có căn cứ thì tùy trường hợp mà Thẩm phán căn cứ quy định tương ứng để ra quyết định thay đổi Trọng tài viên.

+ Trường hợp không chấp nhận yêu cầu thay đổi Trọng tài viên thì Thẩm phán sẽ ra quyết định bằng văn bản và nêu rõ lý do của việc không chấp nhận yêu cầu.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày ra quyết định, Tòa án sẽ gửi quyết định cho các bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

4. Thủ tục chỉ định Trọng tài viên.

- Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thì Tòa án thực hiện thủ tục chỉ định Trọng tài viên khi có yêu cầu khi trong các trường hợp:

  • Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn: Khi hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện mà bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên Trọng tài viên mà nguyên đơn có yêu cầu.
  • Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, khi hết thời hạn 30 ngày tính từ ngày bị đơn cuối cùng nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo mà các bị đơn vẫn không thống nhất được việc chọn Trọng tài viên. Khi đó nếu một hoặc các bên + có yêu cầu thì Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên cho các bị đơn;
  • Hết thời hạn 15 ngày tính từ ngày được các bên chọn hoặc được Tòa án chỉ định mà các Trọng tài viên không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài thì Tòa án có thẩm quyền chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài cho các bên nếu một hoặc các bên có yêu cầu.
  • Trường hợp các bên thỏa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết, nhưng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày bị đơn cuối cùng nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn vẫn  không chọn được Trọng tài viên duy nhất thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án có thẩm quyền chỉ định Trọng tài viên duy nhất cho các bên.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền sẽ phân công một Thẩm phán để chỉ định Trọng tài viên.
  • Sau đó Tòa án sẽ thông báo cho các bên tranh chấp, Trọng tài viên của Hội đồng trọng tài vụ việc được lựa chọn về việc thụ lý việc và Thẩm phán đã được phân công giải quyết vụ việc.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ ngày được phân công thì Thẩm phán xét đơn sẽ chỉ định Trọng tài viên mà không cần phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu, không cần triệu tập các bên.

- Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán căn cứ vào tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của Trọng tài viên được quy định tại Điều 20,21 Luật TTTM 2010; danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định. Sau đó Tòa án sẽ ra quyết định chỉ định Trọng tài viên.

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án gửi quyết định cho các bên tranh chấp, Hội đồng trọng tài, Trọng tài viên Trọng tài vụ việc.

Trên đây là các tư vấn của Luật Sư DFC về: “Thủ tục thay đổi, thủ tục chỉ định trọng tài viên”. Để có thể tìm hiểu rõ hơn bạn đọc có thể gọi điện đến tổng đài tư vấn luật 19006512 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chân trọng cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.