Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất năm 2020

09:01 - 04/05/2020

Việc nhận nuôi con nuôi đã có từ rất lâu và ngày càng phổ biến, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận nuôi và người được nhận nuôi nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất đối với trẻ em không có gia đình. Vậy thì đơn xin nhận con nuôi được nộp ở đâu? Mẫu đơn xin nhận con nuôi theo quy định pháp luật như thế nào? Bài viết dưới đây phần nào sẽ giải quyết được những thắc mắc của bạn đọc.

1.Đơn xin nhận con nuôi nộp ở đâu?

Căn cứ tại Điều 9 Luật nuôi con nuôi 2010, thì thẩm quyền đăng kí nuôi con nuôi sẽ được nộp tại:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được nhận nuôi hoặc người nhận nuôi thường trú (đối với đăng kí nhận nuôi con nuôi trong nước)
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú của người được nhận nuôi ( Có yếu tố nước ngoài)
  • Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ở nước ngoài đối với trường hợp công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài.

2. Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Tải mẫu đơn xin nhận con nuôi

Dưới đây, Công ty luật DFC gửi tới bạn đọc mẫu đơn xin nhận con nuôi (trong nước) để bạn tham khảo:

 

Mẫu TP/CN-2014/CN.02

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

                Kính gửi: ....................................................................................................

Chúng tôi/tôi là: 

                                                   

Ông

Họ và tên

  

Ngày, tháng, năm sinh

  

Nơi sinh

  

Dân tộc

  

Quốc tịch

  

Nghề nghiệp

  

Nơi thường trú

  

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

  

Nơi cấp

  

Ngày, tháng, năm cấp

  

Địa chỉ liên hệ

  

Điện thoại/fax/email 

  

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………………........................................  Giới tính: ....................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: ...........................................................................................................................

Dân tộc: ....................................................... Quốc tịch: ..................................................

Tình trạng sức khoẻ: ........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Nơi đang cư trú:  

Gia đình:

 

Ông 

 

Họ và tên 

  

Ngày, tháng, năm sinh

  

Địa chỉ liên hệ 

  

Điện thoại,/fax/ email 

  

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

  

 

Cơ sở nuôi dưỡng: ..................................................................................................

........................................................................................................................................... Lý do nhận con nuôi: .................................................................................................... ………...…………………………………………………………………........................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho...................................................... nơi chúng tôi/tôi thường trú. 

Đề  nghị ..................................................................... xem xét, giải quyết.

 

                                                       ...............ngày ................. tháng ...... năm......

                                                     ÔNG                                            BÀ

                                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp tới bạn đọc mẫu đơn xin nhận con nuôi hay hay hồ sơ nhận con nuôi . Nếu bạn đọc còn bất kì những vướng mắc hay thắc mắc nào hãy gọi qua Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 19006512.

Mẫu đơn xin xác nhận đất không có tranh chấp mới nhất
Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn năm 2020
Mẫu đơn trình báo công an mất tài sản mới nhất
Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm đất đai mới nhất
Mẫu đơn kiến nghị tập thể và cá nhân mới nhất

THÔNG TIN TÁC GIẢ

Luật sư Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư Lê Minh Công - Thành viên Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội. Giám đốc Công ty Luật DFC. Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về tranh chấp đất đai, Hôn nhân gia đình, Hình sự, Dân sự, Hợp đồng thương mại ổn thỏa và nhanh nhất. Với 15 năm kinh nghiệm của mình đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Theo dõi thêm Luật sư Lê Minh Công:

Facebook Linkedin Pinterest Twitter Youtube Instagram