Tư vấn bảo hiểm xã hội

08:36 - 20/06/2020

Các chính sách thay đổi trong luật bhxh 2020 như thế nào?

Luật Bảo hiểm xã hội 2020 là một trong những chính sách an sinh đối với người lao động, là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập...

Xem thêm

14:59 - 19/06/2020

Hướng dẫn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Việt Nam năm 2020

Hiện nay có rât nhiều người lao động chưa hiểu rõ về vấn đề việc bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được tham gia hay không? Hay việc tham gia...

Xem thêm

16:34 - 18/06/2020

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay được chia thành hai loại đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó bảo hiểm...

Xem thêm

15:43 - 18/06/2020

Tìm hiểu về bảo hiểm xã hội việt nam mới nhất 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay về cơ bản đang có sự thay đổi các chế độ cũng như các chính sách dành cho người lao động. Đóng bảo hiểm xã...

Xem thêm