Hướng dẫn viết mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Luật Sư: Lê Minh Công

10:51 - 22/10/2020

Tờ khai ghi chú ly hôn hiện nay được quy định như thế nào? Hồ sơ, Trình tự thực hiện thủ tục việc ghi chú ly hôn. Cùng Công ty luật DFC tư vấn với trường hợp dưới đây.

Xem thêm: Có thể ủy quyền cho luật sư giải quyết ly hôn không?

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai ghi chú ly hôn
Hướng dẫn viết mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Hỏi: Tôi muốn hỏi về mẫu tờ khai ghi chú ly hôn là gì? Khi nào thì cần phải tiến hành ghi chú Ly hôn? 

Luật sư DFC trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Luật sư DFC, với câu hỏi của bạn Luật sư DFC xin trả lời như sau:

1. Ghi chú ly hôn là gì?

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quyết định, bản án của Tòa án có thẩm quyền, còn việc (thủ tục) ghi chú ly hôn (Ghi chú hôn nhân) là thủ tục công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài, sau khi trở về nước đăng ký kết hôn mới hoặc đăng ký thường trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phải thực hiện.

Như vậy có thể hiểu tóm tắt là việc ghi vào sổ hộ tịch quyết định, bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. tuy nhiên cần lưu ý rang những giấy tờ ly hôn do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 2014.

Lưu ý: Trường hợp đã ly hôn nhiều lần thì việc ghi chú ly hôn được thực hiện với quyết định, bản án ly hôn gần nhất.

2. Điều kiện ghi chú ly hôn ở Việt Nam?

Điều kiện ghi chú ly hôn ở Việt Nam được quy định tại Điều 41 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định cụ thể bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì được ghi vào Sổ hộ tịch.

Hướng dẫn ghi chú ly hôn tại Điều 38 Nghị định 123/2015/NĐCP thẩm quyền ghi chú ly hôn thuộc về Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện việc việc ghi chú ly hôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi chú ly hôn trong trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trược đây thực hiện tại sở tư pháp, trường hợp việc đăng ký kết hôn trước đây thực hiện tại cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện.

Trường hợp công dân không sinh sống hoặc đăng ký thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện, công dân từ nước ngoài về Việt Nam đăng ký thường trú yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc đăng ký kết hôn trước đây thực hiện tại nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

3. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện việc ghi chú ly hôn?

*Hồ sơ để thực hiện việc ghi chú ly hôn theo Điều 39 Nghị định 1233/2015 gồm: 

  • Tờ khai ghi chú ly hôn (mẫu);
  • Bản sao y giấy tờ ly hôn do cơ quan nước ngoài cấp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Ngoài những giấy tờ trên người yêu cầu còn phải xuất trình các giấy tờ:

  • CMTND, CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn, giấy tờ có giá trị thay thế do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Sổ hộ khẩu để cơ quan nhà nước xác định thẩm quyền ghi chú.

*Trình tự thực hiện thủ tục việc ghi chú ly hôn:

Bước 1: Nộp yêu cầu ghi chú ly hôn (hồ sơ) tại cơ quan có thẩm quyền;

Bước 2: Cán bộ hộ tịch của phòng tư pháp có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ hợp lệ, trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ yêu cầu ghi chú ly hôn cán bộ hộ tịch có trách nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung trong thời gian quy định.

Bước 3: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cán bộ hộ tịch tiến hành thủ tục ghi chú ly hôn, việc ghi chú ly hôn vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 123/2015 thì từ chối ghi chú ly hôn, trường hợp hôn không vi phạm quy định của luật hôn nhân gia đình 2014 thì trường phòng tư pháp có trách nhiệm ghi và báo cáo Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện ký và cấp bản trích lục ghi chú ly hôn cho người yêu cầu (Nếu bị mất trích lục ghi chú ly hôn có thể quay trở lại nơi cấp để xin cấp trích lục lại ghi chú ly hôn).

4. Mẫu tờ khai ghi chú ly hôn

Dưới đây là mẫu tờ khai ghi chú ly hôn và hướng dẫn ghi tờ khai ghi chú ly hôn do Luật sư DFC cung cấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

****** 

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

 

Kính gửi: (1)..............................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................

Nơi cư trú: (2)..............................

Giấy tờ tùy thân: (3)..............................

Quan hệ với người được ghi chú: Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc (4).................. đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây: Họ, chữ đệm, tên: 

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:....................... Dân tộc:..............................Quốc tịch: Giấy tờ tùy thân: (3) Nơi cư trú hiện nay: (2) Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:

Nơi đăng ký kết hôn trước đây: ............................................................................................ 

Đã ......................................................... với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: ................................Ngày, tháng, năm sinh: .................................Giới tính: ............................... Dân tộc:............................................Quốc tịch: ...................Giấy tờ tùy thân: (3)

Theo (5)

số .............................................................do (6)
.................................................................................... cấp ngày........... tháng ........ năm

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.Đề nghị cấp bản sao(7): Có , Không

Số lượng:…….bản

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng ....... năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

........................................... 

Chú thích: 

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú ly hôn.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc thực tế: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn

(5) Ghi rõ tên loại giấy tờ (Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác), số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn.

(6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

“Mẫu 04/2020-ban hành kèm theo thông tư 04/2020 thay thế cho mẫu tờ khai ghi chú ly hôn trước đây 15/2015”

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách viết tờ khai ghi chú ly hôn, mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình 19006512.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.