Hướng dẫn viết mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

11:30 - 27/11/2020

Kháng cáo ly hôn là gì? Tại sao lại phải kháng cáo? Thủ tục kháng cáo ly hôn như thế nào? Viết mẫu mẫu đơn kháng cáo ly hôn ra sao? Cùng Luật sư DFC tư vấn với trường hợp dưới đây để hiểu thêm chi tiết về vấn đề này.

Xem thêm: Luật sư DFC chia sẻ những kinh nghiệm giành quyền nuôi con

Hướng dẫn viết mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất
Hướng dẫn viết mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất

Hỏi: Kính chào luật sư DFC tôi muốn kháng cáo ly hôn thì phải làm thế nào thưa Luật sư DFC?

Luật sư tư vấn: Luật sư DFC cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Luật sư DFC trường hợp của bạn Luật sư DFC xin được đưa ra tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

1. Kháng cáo ly hôn là gì?

Kháng cáo bản án ly hôn (kháng cáo ly hôn) là trường hợp vợ hoặc chồng kháng cáo lại bản án ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp sơ thẩm, mục đích để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm bản án sơ thẩm. Chồng, vợ có quyền kháng cáo toàn bộ hoặc một phần toàn bộ bản án ly hôn của tòa án sơ thẩm.

Tại điều 273 luật tố tụng dân sự 2015 thời hạn để kháng cáo đối với bản án ly hôn của tòa án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, nếu không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tòa tuyên án mà có ly do chính đáng thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án được giao (tống đạt) cho vợ hoặc chồng một cách hợp lệ.

2. Các bước để tiến hành kháng cáo bản án ly hôn:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ kháng cáo

Hồ sơ kháng cáo gồm đơn kháng cáo và tài liệu, chứng cứ bổ sung để chứng minh cho việc kháng cáo của vợ hoặc chồng là có căn cứ và hợp pháp.

Bước 2: Vợ hoặc chồng nộp hồ sơ kháng cáo tại tòa án có thẩm quyền, vợ hoặc chồng nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định sơ thẩm vợ hoặc chồng kháng cáo.

Trường hợp đơn kháng cáo được gửi trực tiếp cho tòa án cấp phúc thẩm thì tòa án cấp phúc thẩm phải chuyển xuống cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục theo quy định.

Bước 3: Tòa án tiến hành xem xét và giải quyết đơn kháng cáo

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo, trường hợp đơn kháng cáo quá hạn (quá thời gian quy định) thì tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

Trường hợp đơn kháng cáo không đảm bảo quy định của pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.

Nếu đơn kháng cáo được chấp nhận, tòa án cấp sơ thẩm ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, và thông báo cho viện kiểm sát cùng cấp và các đương sự có liên quan về việc kháng cáo cùng với đơn kháng cáo và các tài liệu chứng cứ bên kháng cáo cung cấp. tiếp theo tòa án sơ thẩm chuyển toàn bộ hồ sơ lê tòa án Phúc thẩm.

Bước 4: Tòa án phúc thẩm thụ lý vụ án để xét giải quyết.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ kháng cáo vụ án và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải tiến hành vào sổ thụ lý.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày vào sổ thụ lý vụ án. Tòa án ra thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Chánh án tòa án cấp phúc thẩm có trách nhiệm thành lập hội đồng xét xử phúc thẩm tiến hành phân công một Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đó.

Giai đoạn chuẩn bị xét xử thời gian 2 tháng, nếu có tình tiết phức tạp có thể gia hạn thêm 1 tháng. Thẩm phán được chánh án phân công giải quyết vụ án tiến hành nghiên cứu, thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết vụ án.

Hết thời hạn chuẩn bị xét xử, nếu có căn cứ đưa vụ án ra xét xử thì Thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trong thời gian 01 tháng tiếp theo, phiên tòa xét xử phúc thẩm phải được mở, trường hợp chậm trễ không quá 2 tháng.

3. Mẫu đơn kháng cáo ly hôn

Mẫu đơn kháng cáo ly hôn mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1)………………………………………………………………

Người kháng cáo: (2)………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (3)………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:……………/Fax:…………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………………………………...(nếu có)

Là:(4)…………………………………………………………………………….…………

Kháng cáo: (5)…………………………………………………………………….………...

Lý do của việc kháng cáo:(6)…………………………………………………….………….

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:(7)……………….………….

1………………………………………………….…………………………………………

2………………………………………………………….…………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:(8)……………………..

1…………………………………………………………….………………………………

2………………………………………………………………….…………………………

3…………………………………………………………….………………………………

 

Người kháng cáo (5)

 

 

**Hướng dẫn điền thông tin mẫu đơn kháng cáo:

(1) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào, thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A, tỉnh BN, cần ghi địa chỉ chính xác của Tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo ủy quyền cho người khác thì ghi họ, tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền kháng cáo.

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn A, xã B, huyện C, tỉnh H).

(4) Ghi tư cách tham giá tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: là nguyên đơn (bị đơn) trong vụ án ly hôn; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Nguyễn Thị M trú tại nhà số 01 phố T, quận H, thành phố HN theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…được lập tại văn phòng công chứng…… ngày, tháng, năm.

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó (ví dụ: kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2017/DS-ST ngày 15-01-2017 của Tòa án nhân dân huyện H).

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2) Bản tự khai…).

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân thì phải ký tên và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó, trường hợp doanh nghiệp kháng cáo thì việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư DFC về kháng cáo ly hôn và mẫu đơn kháng cáo ly hôn dành cho bạn, nếu còn thắc mắc hay câu hỏi bạn có thể gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006512 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Trân trọng!!!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.